Ježišovo bohatstvo - 20. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ježišovo bohatstvo – 20. máj
20. mája 2021
Play

…hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Zjavenie Jána 3:8

Mať malú moc je trápenie. Nádej sa vytráca a človek si kladie otázku, ako to všetko dopadne. V Božom kráľovstve je to však iné. V ňom je výhodou byť slabý, lebo ťa to núti držať sa Božieho slova. Keď‘ máš vlastnú moc a silu, Božie slovo pre teba nie je také dôležité. Samozrejme, že bez Božej pomoci to nezvládneš, ale myslíš si, že dokážeš niečo aj sám. Ak si slabý, musíš hľadať silu niekde inde. Boh ti potom môže otvoriť oči, aby si pochopil, že ťa položil na neotrasiteľný základ svojho Slova. Nebo a zem sa pominú, ale ty sa nepominieš. Stojíš nohami na večnej zemi. Božie slovo ťa prevedie cez všetko. Nemôžeš sa držať Slova a nemať podiel na moci, ktorú to Slovo má. Božie slovo ti často dáva zvláštne slovo do konkrétnej situácie. Oživuje ho v tvojom srdci a ty mu dôveruješ. Možno to ľudia považujú za zvláštne, ale ty vnímaš, že hovorí priamo k tebe a cítiš, akú silu to Slovo nesie. Preto si ho opakuješ. Držať sa Božieho slova a nezrieknuť sa Ježiša spolu úzko Ježiša zapieraš vtedy, keď‘ neveríš Jeho slovu. Ani najmenšie písmeno z neho nezmizne za žiadnych okolností. Boh nemôže klamať. Ak nie skôr tak určite v nebi povieš, že „Boh naplnil každé svoje slovo“. Spočiatku to bolí, keď Ježiš odníme tvoju silu. Nie je ľahké byť bezmocným. Skutočným Pánovým cieľom však nie je tvoja bezmocnosť. Chce, aby si sa presunul do Ježišovho bohatstva. Urobíš to, keď‘ sa skryješ v Jeho slove. Potom budeš musieť povedať: Dobre, že sa všetko tak stalo. Božia cesta je vždy tá najlepšia. Jeho zámerom je otvoriť moje srdce tomu najväčšiemu daru zo všetkých: Ježišovmu bohatstvu a milosti. Keď‘ ich mám, nič mi nechýba, mám hojnosť všetkého.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.