Odkaz Ananiáša - 23. október - evs.sk

Zamyslenia

Odkaz Ananiáša – 23. október
23. októbra 2023
Play

„A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane!“ (Sk 9:10)

Čo si myslíš, podľa čoho si ťa budú ľudia pamätať? Aký bude tvoj odkaz?

V Skutkoch apoštolov 9 čítame o mužovi menom Ananiáš, ktorého si Boh použil na službu Saulovi, neskôr známemu ako apoštol Pavol.

Pán Pavla zastavil na ceste do Damasku a povedal mu: „Prečo ma prenasleduješ?… Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu.“ (Sk 9:4,6). Boh v podstate hovoril: „Saul, bol si pod vplyvom usvedčenia Ducha Svätého a neustále si mu odporoval. Teraz prišiel tvoj čas.“

Vtedy sa čerstvo obrátený Saul spýtal: „Čo chceš, Pane, aby som činil?“ (verš 6)

Potom Boh nariadil Ananiášovi, aby vyhľadal Saula a modlil sa za neho.  „Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme; aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno.“ (verše 13-14)

„Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských. Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ (verše 15-16)

Ananiáš sa pochopiteľne zdráhal, ale v poslušnosti urobil, čo mu Boh povedal. Učil novoobráteného Saula, ktorý sa časom stal legendárnym apoštolom Pavlom a pravdepodobne najväčším kazateľom v dejinách cirkvi.

Ďakujem Bohu za Ananiášov kráľovstva, za tých, ktorí verne pracujú v zákulisí. Málokedy počujeme ich mená, ale oni sa verne modlia, dávajú a pracujú v skrytosti. Ľudia ich nepoznajú, ale v Božích očiach sú veľmi vzácni.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.