Počúvanie a poslúchanie - 21. september - evs.sk

Zamyslenia

Počúvanie a poslúchanie – 21. september
21. septembra 2022
Play

„Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“ (L 8:15)

Všetci vieme, že je možné niečo počuť, a pritom vôbec neposlúchnuť. Napríklad matka môže povedať svojmu dospievajúcemu synovi: „Nezabudni si ustlať posteľ, vyniesť smeti a urobiť si domáce úlohy.“

On zatiaľ počuje: „Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.“ Navonok síce počuje, ale v skutočnosti nepočúva.

Ľudia môžu robiť to isté, keď počúvajú posolstvo z Božieho slova. Musíme dávať pozor. Musíme počúvať, čo nám Božie slovo hovorí.

V podobenstve o rozsievačovi vidíme frázu „počúvajú slovo“, ktorá sa opakuje pre každú kategóriu ľudí. Problém je v tom, že ho neprijali. Nepočuli ho správnym spôsobom.

Úspech alebo neúspech v kresťanskom živote závisí od toho, ako počúvaš Božie slovo. Ak počúvaš podcasty alebo skvelé biblické vyučovanie v rádiu, ak si v skupinke, potom ti Boh žehná. Je však dôležité, aby si počúvané Božie slovo aj poslúchal.

Je vlastne nebezpečné počúvať Božie slovo a vo svojom živote ho neuplatňovať. Zlatým kľúčom duchovného rastu je počúvanie, prijímanie a poslúchanie Božieho slova.

V Lukášovej verzii podobenstva o rozsievačovi Ježiš povedal: „Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“ (8:15)

Ako teda prinášame úrodu alebo duchovné ovocie? Ježiš dal odpoveď v Evanjeliu podľa Jána 15:5: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.“ Ovocie je dôkazom toho, že ste skutočným Ježišovým nasledovníkom.

Zotrvávať v Kristovi znamená kráčať s Ním a každý deň s Ním pestovať svoj vzťah. Zotrvávaš v Kristovi?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.