Olej radosti - 16. máj - evs.sk

Zamyslenia

Olej radosti – 16. máj
16. mája 2024
Play

„Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom radosti nad Tvojich druhov.“ List Židom 1:9

Ježiš bol pomazaný olejom radosti.

Čuduješ sa, že nemôžeš obrátiť pozornosť na Ježiša bez toho, aby si sa nestretol s prúdom radosti, ktorý pochádza od Neho? Nemôžeš Ježiša nechať vstúpiť bez toho, aby si neprijal radosť.

Nie je to povrchná a lacná radosť. Má svoj pôvod v Duchu, ktorý v Ňom vládne.

Medzi Ježišom a Bohom je hlboká harmónia. Myseľ, emócie a vôľa sú v jednote. Ježiš je naplnený Božím pokojom, pretože je jedno s Bohom. A to môže len ten, kto je naplnený Božou radosťou. V nebi je radosť, keď sa jeden hriešnik dá na pokánie. Boh sa teší vždy, keď stratený hriešnik zaklope na dvere Otcovho domu.

Podobne ani Ježiša neteší nič viac ako spasení hriešnici. Sú Jeho odmenou za všetko, čo pretrpel.

Ak urobíš vo svojej mysli priestor na to, čo ti Boh hovorí o Ježišovi, zažiješ niečo úžasné. Ježiš sa s tebou podelí o svoju radosť. Vyvierajú z Neho prúdy živej vody a nedá sa z nich piť bez toho, aby ťa nepremenili. Získaš radosť v Ježišovi. Čo teší Jeho, teší aj teba. Pomazáva ťa olejom radosti.

Stretol som kresťanov, ktorí veľmi túžili po spáse iných ľudí. Nedokážu odpočívať, kým obrovské množstvo ľudí v našej krajine a na celom svete žije bez Boha a bez nádeje. Ich tieseň ich viedla k modlitbe, službe a obetovaniu sa.

Nemysli si však, že žijú biedny život. Sú pomazaní olejom radosti. Chcú to, čo chce Boh. Čo teší Jeho srdce, teší aj ich.

Zriedka myslia na svoju vlastnú radosť. Zamestnávajú ich všetci ľudia, ktorí ešte neboli oslovení. Svoj život odovzdali jedinej veci: potešiť svojho Pána a Majstra.

Dnes k tebe prichádza Ježiš. Chce ťa pomazať olejom radosti. Chce ťa naplniť nebeským požehnaním. Chce zachrániť tvoju dušu a urobiť ťa nástrojom radosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.