Aktívna poslušnosť - 15. máj - evs.sk

Zamyslenia

Aktívna poslušnosť – 15. máj
15. mája 2024
Play

„Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov.“

(1S 15:22)

V Starom zákone nachádzame príbeh kráľa Saula, ktorého Boh odmietol pre jeho ustavičnú neposlušnosť. Boh mu prikázal, aby išiel do boja a úplne zničil svojich nepriateľov spolu s ich dobytkom. Ale po porážke svojich nepriateľov na bojisku Saul uvidel niekoľko oviec a dobytok a rozhodol sa, že si ich nechá pre seba.

Keď mu potom prorok Samuel vyšiel v ústrety, Saul proroka pozdravil a povedal: „Ty si požehnaný Hospodinov: splnil som príkaz Hospodinov.“ (1S 15:13)

Samuel odpovedal: „Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolieha do uší, a ručanie dobytka, ktoré počujem?“ (verš 14)

Saul mu vlastne povedal: „Vďaka, že si ma na to upozornil. Tie som zachoval pre Pána. Idem ich obetovať Bohu.“

Samuel odvetil: „Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov.“ (1S 15:22)

Samuel tým chcel povedať, že Boh chce predovšetkým Saulovu poslušnosť. Naše uctievanie, chvála, dávanie a služba sú fajn, ale na prvom mieste je poslušnosť.

Povedzme, napríklad, že manžel je svojej žene neverný a ona to zistí. Ide von a kúpi jej pekný darček. Potom je opäť neverný, a tak jej kúpi nové auto. Jeho žena však povie: „Ty si nepochopil podstatu veci. Ja nechcem všetky tieto darčeky. Chcem tvoju vernosť viac než čokoľvek iné. Veci nemôžu nahradiť to, na čom naozaj záleží.“

Vzťah s Bohom, priateľstvo s Bohom si vyžaduje aktívnu poslušnosť. Je to viac, než nerobiť zlé veci. Je to aj robenie dobrých vecí, ktoré sa Bohu páčia.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.