On musí rásť - 24. november - evs.sk

Zamyslenia

On musí rásť – 24. november
24. novembra 2022
Play

„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ Evanjelium podľa Jána 3:30

Ján Krstiteľ povedal tieto slová krátko predtým, ako ho uvrhli do väzenia. V jeho živote sa naplnili šokujúcim spôsobom. Osamelosť a strašné pochybnosti ho priviedli do tmy. Musel poslať Ježišovi odkaz, aby zistil, či je naozaj ten zasľúbený Mesiáš.

Boh vždy počuje našu modlitbu. Pozná skryté túžby srdca — tiež túžbu, aby Ježiš rástol a ja som sa umenšoval.

Boh často odpovedá spôsobom, aký si nevieme ani predstaviť. Odkladá nás nabok. Môže nás postihnúť choroba. Duchovná tma a pochybnosti nás pokorujú. Môžeme mať ťažkosti v rodinnom aj pracovnom živote.

Máme sklony myslieť si, že dokážeme zvládnuť úspech. Ale mýlime sa. Stačí, že sa nám trochu darí a v padlom srdci hriešnika rastie arogancia. Vtedy zatlačíme Ježiša do úzadia a vo vlastných očiach rastieme.

Boh je však dobrý. Nedovolí ti zostať v tvojom bláznovstve. Využíva všetky prostriedky, aby ťa zbavil dôvery vo vlastnú silu a schopnosti. Privádza ťa k tomu, aby si hľadal to, čo nikdy nesklame.

Ježiš je veľký a mocný sám v sebe. Boh chce, aby bol taký aj v tvojom srdci. Má byť tvojou cťou a chválou. Pán ti ukáže, aký si malý, aby si otvoril svoje srdce tomu, kým si v Kristovi.

Boh chce, aby si s dôverou pozdvihol hlavu. Umožňuje ti ľahšie dýchať. Jediná dokonalá a úplná vec je Ježišovo dielo. Nič svoje nesmieš pridávať.

Ján sa musel nechať priviesť späť na začiatok, oči obrátiť na Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta. Keď sa to stane, Ježiš sa zväčšuje. Vtedy znie Baránkova pieseň. Všetko ostatné sa zmenšuje a stráca dôležitosť.

Najväčší v Božom kráľovstve je ten, kto má všetko v Ježišovi.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.