Súdenie - 23. november - evs.sk

Zamyslenia

Súdenie – 23. november
23. novembra 2022
Play

„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Evanjelium podľa Matúša 7:1

Tieto slová spôsobujú kresťanom ťažkosti a svetu úľavu. (J. J. Jansen)

A to preto, lebo sú nesprávne pochopené.

Súdiť, to nie je to isté, ako povedať svoj názor, aj keď tento názor hovorí niečo negatívne o inom človekovi.

Izaiáš hovorí: „Beda tým, čo na zlé povedia: dobré a na dobré: zlé; ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu.“

Ale čo je to súdenie?

Súdiť znamená používať Božie Slovo ako meter na iných bez toho, aby súdilo nás samých a voviedlo do spoločenstva s Bohom.

Vidíme to v druhej kapitole listu Rímskym: „Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš iného. Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.“

Keď používame Božie Slovo ako meradlo na viny iných bez toho, aby najprv súdilo a odhalilo nás, sme ľudia tvrdého srdca a zla! Zabíja to všetko spolucítenie a milosrdenstvo. Takéto používanie Božieho Slova je znakom odsudzovania a samospravodlivosti.

Preto je najdôležitejšie, aby Slovo Božie súdilo najprv nás. Vtedy vidíme u seba oveľa viac hriechov ako u iných ľudí. Vtedy necítime potrebu vyvyšovať sa nad iných na ich úkor.

„Tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom.“ (1K 11:32)

Keď Pán pri nás takto koná, rozprávame o hriechu iných jedine vtedy, keď im chceme pomôcť, aby verili v odpustenie hriechov a boli spasení.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.