Podľa slova Tvojich úst - 24. august - evs.sk

Zamyslenia

Podľa slova Tvojich úst – 24. august
24. augusta 2023
Play

„Podľa slova Tvojich úst pri ľudských činoch chránil som sa chodníkov násilníckych.“ Žalm 17:4

Je nebezpečné preceňovať svoje sily. Týka sa to aj boja, ktorý máme bojovať ako kresťania.

Ľahko sa pripisujú dobré motívy sebe samému. Ak sme urobili niečo, čo sme nemali urobiť, ľahko nájdeme poľahčujúce okolnosti.

To je však nebezpečné. Ak nevstúpiš do svetla Božieho slova, skôr či neskôr skončíš na ceste násilníkov. Pád prvého človeka a jeho následky budú pôsobiť v tvojom živote.

Ľahko sa môže stať, že pravdu spoznáš skrze násilie. Jedinou možnosťou vyhnúť sa tomu je dávať pozor na slovo z Božích úst. Jeho slovo je spojené s Ním samým. Božie slovo je pravdivé, tak ako Boh je pravdivý.

Boh berie preč všetku tvoju slávu skrze svoje slovo. Si odhalený vo svojom srdci. V tvojej hriešnej povahe nie je nič dobré. Nemôžeš sa ani sám súdiť. Musíš povedať: „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“

Boh vypočuje túto modlitbu. Bude hovoriť k tvojmu srdcu cez svoje slovo. Uchopí tvoju ruku a povedie ťa vpred. Tvoje sebavedomie sa otrasie. Uvedomíš si, že tvoje myšlienky a názory nie sú čisté. Sú sfarbené jedovatou tragédiou pádu prvého človeka. Ale smieš vidieť, že existuje milosť pre strateného hriešnika.

Sme schopní veriť, že prikázania a napomenutia nám pomôžu žiť pravdivý a zdravý kresťanský život. Ale nie je to tak. Nemáš v sebe žiadnu silu nasledovať Pánovu cestu. Preto musíš dbať na Jeho život. To ti pomôže. Učí ťa hovoriť „nie“ bezbožnosti a svetským vášňam. Dáva ti túžbu nasledovať Ježišove šľapaje.

Preto vstrebávaj všetko, čo Ježiš povedal. Urob to dnes. Potom budú tvoje kroky pevné a Pán ťa povedie dopredu k nebesám, kde už nebudeš v pokušení znovu hrešiť.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.