Pokoj v búrke - 11. február - evs.sk

Zamyslenia

Pokoj v búrke – 11. február
11. februára 2024
Play

„A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal.“ (Mt 8:24)

Silná búrka Ježiša neprebudila, ale krik jeho učeníkov áno. V istom zmysle spal, ale v inom zmysle nie, pretože Biblia o Bohu hovorí: „Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela.“ (Ž 121: 4)

Toto je krásny pohľad na Ježišovu ľudskosť a božskosť. Čo môže byť ľudskejšie ako spánok po dlhom pracovnom dni? A čo by mohlo byť božskejšie ako napomínať búrku a pozorovať, ako o chvíľu neskôr ustane?

Ježiš povedal svojim panikáriacim učeníkom: „Čo sa strachujete, ľudia malej viery!“ (Matúš 8:26) V tomto verši sa ďalej píše, že Ježiš „vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie.“

Markovo evanjelium dodáva, že Ježiš prikázal moru: „Zmĺkni, utíš sa!“ (Mk 4: 39) Doslovnejší preklad tejto vety by znel: „Pokoj, utíš sa!“ Je to, akoby Ježiš hovoril k divokému zvieraťu. V skutočnosti Ježiš hovoril k satanovi, ktorý stál za touto búrkou. Diabol sa snažil zabrániť Ježišovi, aby dosiahol svoj cieľ. Na druhej strane jazera by Ježiš našiel dvoch ťažko posadnutých mužov a oslobodil by ich od ich utrpenia.

To nám pripomína, že satan je vždy v službe. Neodpočíva. V skutočnosti ho Biblia opisuje ako „revúceho leva, ktorý hľadá, koho by zožral“ (1Pt 5:8). Z tohto dôvodu bude nasledovať duchovný boj, keď sa budete snažiť niekoho zachrániť pred satanom a priviesť ho ku Kristovi. Diabol nechce pustiť svojich zajatcov.

Ježiš učeníkom nesľúbil, že cesta bude hladká, ale povedal: „Prejdime na druhú stranu!“ (Mk 4:35) Rovnako Biblia hovorí, že Boh dokončí dielo, ktoré v tebe začal (pozri F 1:6). Dostaneš sa na druhú stranu.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.