Postoj kresťana k smrti - 4. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Postoj kresťana k smrti – 4. apríl
4. apríla 2022
Play

„… túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie.“ List Filipským 1:23

Pavol sa neteší na smrť, ale na to, že bude s Ježišom.

Smrť je posledný nepriateľ. Dokonca aj kresťania na ňu myslia so strachom a úzkosťou.

Napriek tomu pre Božie dieťa je osteň smrti zlomený. Pán Ježiš otvoril cestu, ktorá vedie cez smrť. Nie je to úzka cesta; je taká široká, že kresťan pri dverách smrti neuvidí smrť, len Božiu slávu. Preto nemáš myslieť na koniec. Pred ním čaká začiatok večného života. Áno, Ježiš sa sám nazýva začiatkom.

Túžba byť s Ježišom nie je to isté ako strata túžby po živote. Živý kresťan má oči otvorené pre všetku dobrotu svojho Pána. Súčasne je v ňom túžba byť s Ježišom.

Život na zemi nie je vždy ľahký. V nás aj okolo nás je veľa toho, čo nás môže ťažiť a pokoriť. Svet nemá pokoj, ktorý hľadáš. Ani v sebe nenájdeš pokoj. Pochybnosti a nešťastie vrhajú tmavé tiene na tvoj život.

Teš sa na deň, keď budeš s Ježišom. Vtedy sa už nebudeš báť ničoho. Už ťa nebude trápiť žiadna choroba. Ani smrť ti nevezme tvojich drahých. Nedôjde k žiadnemu nedorozumeniu.

Ježiš je všetko vo všetkom. Vtedy sa budeme k sebe správať tak, ako sa Ježiš správa k nám.

Šedé, tmavé a ťažké chvíle už nebudú existovať. Večnosť bude nekonečným dňom plným radosti, služby a chvály na česť Boha a Baránka.

Kráčame k večnosti vďaka dokonalému dielu Pána Ježiša. To stojí pevne. V ničom nebudeme mať nedostatku. Čoskoro príde deň, keď Ho uvidíme.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.