Požehnanie z toho, že povieš nie - 24. marec - evs.sk

Zamyslenia

Požehnanie z toho, že povieš nie – 24. marec
24. marca 2021

„Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.“  Jk 1:12

Oskar Wilde povedal: „Dokážem odolať všetkému okrem pokušenia.“

Keď sa idem niekam najesť, vždy poviem nie na dezert. Ale keď sa čašník opýta, či chceme dezert, moja žena sa ma spýta: „Čo si dáš?“ Potom mi povie, že „iba ochutnáme“. A ja jej pripomeniem, že presne to povedala Eva Adamovi.

Keď potom prinesú dezert s viac ako jednou vidličkou, viem, že ak ho čo i len ochutnám, začne problém. Ak ho neochutnám,  žiadny problém nebude. Ale v momente, keď ho ochutnám, je po všetkom. Som v tom až po uši. Poznáte to.

V tom je problém pokušenia. Je lákavé. Diabol vie, ako zabaliť svoj tovar. Vie, ako zariadiť, aby zlé veci vyzerali dobre a dobré ako zlé. Preto je pokušenie také silné, keď udrie. Sme pod tlakom.

Dobrou správou je, že Boh podľa 1. listu Korintským 10:13: „nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.

Všetci sme pokúšaní, nie len zákuskami, ale vážnymi vecami – hriešnymi vecami. Možno je to pokušenie žiadostivosti. Pokušenie byť pyšný. Pokušenie nenávidieť.  Nech je to čokoľvek, je úžasné, keď prejdeme skúškou a dokážeme povedať pokušeniu nie.

Povedať pokušeniu „nie“, nie je jednoduché. Ale potom prichádza požehnanie. Ak chceme byť tí, čo menia svet, potom sa musíme naučiť niektoré veci odmietať. Musíme sa naučiť, ako povedať áno Bohu a ako povedať nie diablovi.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.