Pôvodca a Dokonávateľ viery - 15. január - evs.sk

Zamyslenia

Pôvodca a Dokonávateľ viery – 15. január
15. januára 2023
Play

„Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery…“ List Židom 12:2

Toto upozornenie je nám dané do boja proti hriechu.

Máme odložiť všetko, čo nás ťaží a všetok hriech, ktorý nás obkľučuje, a v trpezlivosti a vytrvalosti bežať v boji viery, ktorý je pred nás daný. V tom behu a boji máme hľadieť na Pána Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery.

To, čo človek vidí, a čo na neho vplýva, to ho ovplyvní. Vidíme niečo nepekné a ovplyvňuje nás to k zlému. Vidíme niečo nádherné a dobré, pôsobí to na nás v dobrom smere. Pozeráme sa na Pána Ježiša, a začína mať vplyv na náš život.

Mnohí ľudia na to v boji s hriechom zabúdajú. Prosia Boha o moc, a pritom vedia, že svojou mocou nič nedokážu, ale aj tak stále trpia pádmi v určitých hriechoch a pokušeniach.

Keď pokušenie prichádza, zamerajú sa naň, alebo sa zamerajú na samých seba a chcú zvíťaziť tak, že prosia Boha o silu. Ale výsledkom je, že uprostred všetkých modlitieb sú pokušenia silnejšie a končí to opäť pádom.

Takýto boj je odsúdený na neúspech, pretože v takomto boji s hriechom neberieme na vedomie to, čo nám hovorí Boh. On nám hovorí, aby sme obrátili svoj zrak na Pána Ježiša.

Aby som to vykonal, musím sa pozrieť, čo o Ňom hovorí Božie Slovo, pretože len tam môžeme vidieť Pána Ježiša. Nemôžeme Ho vidieť v našej fantázii alebo vo vlastných myšlienkach. Čo vidíš v Božom Slove o Pánovi Ježišovi?

Vidíš Toho, ktorý za teba zvíťatźil na dreve Golgotského kríža. Tam, na kríži, si bol ukrižovaný spolu s Kristom, lebo jeden zomrel za všetkých, a preto sú všetci mŕtvi. Na kríži zvíťazil Pán Ježiš nad hriechom, ktorý ťa trápi. Pre Boha je to také, ako keby si nad hriechom vyhral ty. Na kríži ťa Pán Ježiš oslobodil.

Na toto sa pozeraj vo chvíľach pokušenia!

Zvíťazíš tak, že sa budeš utiekať k Ježišovmu víťazstvu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.