Požehnanie služby - 15. jún - evs.sk

Zamyslenia

Požehnanie služby – 15. jún
15. júna 2024
Play

„Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.“ (Sk 20:35)

Keď si bol dieťa a blížili sa tvoje narodeniny alebo Vianoce, väčšinou si myslel na darčeky, ktoré dostaneš. Ale keď si vyrástol, začal si menej premýšľať o tom, čo by si dostal, a viac o tom, čo by si dal.

Tvoj pohľad sa mení, pretože dospievaš. Objavuješ, že dávanie prináša radosť.

Rovnako aj my, keď sa prvýkrát staneme kresťanmi, chceme všetko to, čo mal pre nás Boh, a tak by sme to mali robiť. Chodíme do kostola, aby sme sa učili, prijímali, a to je skvelé.

Ale s pribúdajúcimi rokmi si uvedomujeme, že Boh chce pôsobiť aj cez nás. V dôsledku toho chceme viac dávať ako prijímať. Samozrejme, vždy musíme najskôr prijímať a až potom rozdávať. Ale zároveň objavujeme radosť z dávania, radosť zo služby.

Krásnym vedľajším prínosom je, že keď dávame, Pán nám to vracia. Ježiš povedal: „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (Lk 6:38)

Prečo sa nanovo nezveriť tejto požehnanej zodpovednosti a výsade?

Žil si doteraz svoj život dobre? Alebo si ho premrhal v neuchopiteľnom hľadaní šťastia a zabudol si pritom na Boha? Namiesto šťastia možno nachádzaš utrpenie. Je to preto, že skutočné šťastie nachádzame v poznaní Boha skrze Ježiša Krista. Nenájdeme ho v ničom na tejto zemi.

Skutočné šťastie, ktoré hľadáme, nájdeme vo vzťahu s Bohom. Šťastný život je život s Bohom. Preto sa neuspokoj s nejakou lacnou napodobeninou, ktorú ponúka tento svet. Usiluj sa o to skutočné.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.