Tmavé chodníky - 16. jún - evs.sk

Zamyslenia

Tmavé chodníky – 16. jún
16. júna 2024
Play

„Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.“ Žalm 25:10

Niektorí kresťania nedokážu pochopiť, že v Božom kráľovstve sú chodníky. Myslia si, že Božie kráľovstvo má len cesty. Keď sa stretnú s niečím ťažkým a náročným, myslia si, že Boh ich opustil. Vtedy prichádza satan a pokúša ich k malomyseľnosti a horkosti.

Boh však má cesty, a má aj chodníky. Jasne to hovorí vo svojom Slove. Z času na čas ťa vedie po cestách, kde nie je ťažké spievať hymny vďaky. Inokedy to tak nie je. Nedokážeš to pochopiť, ale musíš dôverovať Jeho Slovu.

Dávaj pozor na to, čo Hospodin hovorí: „Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť.“ Nehovorí, že sú také väčšinou. Nie, Boh ťa na týchto chodníkoch vždy stretáva s milosrdenstvom a pravdou.

Ani nehovorí, že sa to týka každého. Týka sa to len tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Existujú kresťania, ktorí využívajú toto obmedzenie na to, aby sa okradli o pomoc a útechu. Hovoria, že nezachovávali Božiu zmluvu a svedectvá. Sľub pre nich preto nemôže platiť.

Ak to tak vnímaš, musím sa ťa opýtať: Čo znamená zachovať Božiu zmluvu a svedectvá?

Nesmieš si mýliť zmluvu zákona so zmluvou milosti. Nikto nebol schopný naplniť zmluvu zákona. Preto Boh poslal svojho Syna ako Vykupiteľa a Zástupcu. Boh navrhol novú zmluvu. Je to zmluva milosti, v ktorej si, keď veríš v Ježiša. Boh svedčí vo svojom svätom a dokonalom slove o svojom Synovi, ktorý naplnil zákon na tvojom mieste.

Ak si jedným z Pánových maličkých, ktorý žiada o milosť a odpustenie v Ježišovi, si pod Božou zmluvou milosti. A Boh sa o teba vo všetkých oblastiach stará.

Na úzkych tmavých chodníkoch k tebe prichádza s milosťou a vernosťou. Teraz to nevidíš, ale v Božej hodine sa tvoje oči otvoria. Pokiaľ žiješ, sprevádza ťa len milosrdenstvo a pravda, a budeš žiť v dome Pánovom po všetky tvoje dni.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.