Požiadavky duše - 18. november - evs.sk

Zamyslenia

Požiadavky duše – 18. november
18. novembra 2021
Play

„A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji…“ (Iz 58:11)

Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti, ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobní duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

Modlitba dňa

Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dychtenie mojej duše bude uspokojené. Len Ty sám prinášaš stálu radosť.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.