Pozvanie na svadbu - 7. október - evs.sk

Zamyslenia

Pozvanie na svadbu – 7. október
7. októbra 2022
Play

„…preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu!“ Evanjelium podľa Matúša 22:9

Tieto slová sú vybraté z Ježišovho podobenstva o svadbe kráľovského syna.

V podobenstve, ako v mnohých iných, používa Pán Ježiš prirodzený príklad. Ukazuje nám, že Božie kráľovstvo funguje úplne inak ako tento svet a platia v ňom úplne iné princípy, ako medzi ľuďmi vo svete.

Prirodzené pre kráľovskú svadbu je to, že hostia sú pozývaní podľa dôležitosti, zásluh, podľa spoločenského rebríčka. Ale v Božom kráľovstve je to úplne inak. Boh pozýva každého bez ohľadu na to, odkiaľ je, kto je, čo robí, alebo urobil.

V Božom kráľovstve je len jeden princíp: Z milosti! Človek dostáva všetko za nič.

Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Preto posiela služobníkov na rázcestia, aby každého, koho stretnú, volali na svadbu.

Prečo je teda tak málo ľudí spasených?

Nie kvôli nášmu hriechu. Ten nevylučuje nikoho, pretože Pán Ježiš je Spasiteľom hriešnikov. A práve hriešnikov k sebe pozýva.

Je to kvôli iným veciam. Kvôli svetskosti a samospravodlivosti.

Keď ľudia počujú pozvanie, mnohí odpovedajú, že nemajú čas, musia ísť do obchodu, musia sa postarať o záhradu, idú sa ženiť. Najväčšia prekážka spočíva v práci a v rodine, hoci obidve sú ustanovené Bohom. Zaneprázdňujú ľudí tak, že nepočujú Božie Slovo.

Iní zas, namiesto toho, aby sa nechali spasiť z milosti, ktorú nám dáva Ježiš Kristus, vytvárajú si vlastné kresťanstvo. Preto je tak málo spasených.

Ale každý, kto počuje a verí, bude spasený!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.