Z Jeruzalema až do posledných končín zeme - 3. september - evs.sk

Zamyslenia

Z Jeruzalema až do posledných končín zeme – 3. september
3. septembra 2023
Play

„I pohoršovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.  A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“ (Mt 13:57-58)

Najťažšie sa evanjeliom oslovujú členovia tvojej rodiny, pretože ťa poznajú celý život. Keď som sa stal kresťanom, moja rodina to neprijala dobre. Trvalo mi roky, kým som oslovil svoju matku. V skutočnosti uplynulo 30 rokov, kým sa pomodlila a odovzdala svoj život Kristovi.

Ani Ježiš neoslovil svoju rodinu skôr, ako zomrel a vstal z mŕtvych. Čítali sme, že Jeho rodina sa občas objavovala a v podstate hovorila: „On sa zbláznil. Musíme ho vziať domov.“

Matúšovo evanjelium nám s odkazom na Nazaret prezrádza: „A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“ (Mt 13:58) Ježiša, syna tesára, poznali odmalička.

Ale keď Ježiš stanovil pre prvotnú Cirkev svoj bojový plán na oslovenie ľudí, začal v Jeruzaleme, ich domove, a odtiaľ sa rozšíril. Vyhlásil: „… ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ (Sk 1:8)

Ježišov bojový plán je ten istý a mali  by sme sa ním riadiť aj dnes. To znamená začať u svojho manžela/manželky, ak ste v manželstve, a u svojich rodičov, starých rodičov, detí a širšej rodiny. To je váš Jeruzalem.

Ďalej je to tvoja Judea, čo je tvoja sféra vplyvu, tvoj širší okruh. To môže byť tvoje pracovisko alebo ľudia, ktorí ťa sledujú na sociálnych sieťach.

Nakoniec choď k ľuďom všade.

Počas svojej pozemskej služby sa Ježiš snažil oslovovať ľudí, ktorí boli „mimo Jeho komfortnej zóny.“ Si ochotný urobiť to aj ty? Boh chce, aby sme evanjeliom oslovovali ľudí všade.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.