Preplnenosť - 17. september - evs.sk

Zamyslenia

Preplnenosť – 17. september
17. septembra 2022
Play

„A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.“ (Mt 13:22)

Okrem skál je v Izraeli aj veľa buriny, a tá bráni rastu semien. V podobenstve o rozsievačovi Ježiš hovoril o semenách, ktoré padli medzi tŕnie a tŕnie ich hneď udusilo.

Potom Ježiš povedal: „A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.“ (Mt 13:22)

Toto opisuje niekoho, kto zdanlivo duchovne rastie, ale postupne odchádza, pretože iné veci sa stávajú dôležitejšími. Nie sú to nevyhnutne zlé veci, ale sú to starosti tohto života, ktoré majú prednosť.

Nie je nič zlé na tom, keď sa staráš o to, aby si mal jedlo na stole alebo strechu nad hlavou. Nie je nič zlé na tom, že myslíš na potreby a nevyhnutnosti života. Ježiš však opisoval niekoho, kto dovolí, aby sa tieto veci stali dôležitejšími ako Boh.

Taký človek verí, že je dobré čítať Bibliu, modliť sa a chodiť do kostola. Len to nerobí. Je to jeho voľba. Ako ktosi poznamenal: „Druhý najlepší môže byť často najhorším nepriateľom najlepšieho.“

Ježiš tiež povedal, že „zvodnosť bohatstva“ dusí slovo. V Prvom liste Timotejovi 6:10 nájdeme o bohatstve zaujímavý verš: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“  Vy rozhodujete o tom, čím budú peniaze vo vašom živote.

Tŕnie alebo burina predstavuje čokoľvek, čo vytláča Ježiša z nášho života. Nestavaj svoj život na týchto veciach. Namiesto toho sa prvotne zameraj na Krista.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.