Aby naša radosť bola úplná - 16. december - evs.sk

Zamyslenia

Aby naša radosť bola úplná – 16. december
16. decembra 2023
Play

„Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ 1. list Jána 1:4

Hriech ničí všetku radosť. Svojou hnilobou nakazí všetko, čo je blízko. Ovplyvňuje vzťah medzi Bohom a ľuďmi, a aj medziľudské vzťahy.

Ján preto úzkostlivo dbá, aby jeho priatelia chodili vo svetle. Ak to nerobia, ich radosť zmizne. Kritika a ohováranie získavajú na moci, pretože človek niečo skrýva. Keď nemá čisté svedomie, hľadá nedostatky u druhých ľudí, aby bol sám v lepšom svetle. Keď sa medzi bratmi rozšíri takýto duch, sotva tam bude radosť.

Existuje radosť, ktorá patrí do neba. Pokiaľ žiješ na tejto hriešnej zemi, bude sa radosť z dočasných vecí stále meniť. Choroba, utrpenie a smrť sa zmocnia tvojho života a vrhnú naň tieň.

Napriek tomu aj na zemi existuje dokonalá radosť. Spočíva v správnom vzťahu k Bohu. Ak si so svojím hriechom prišiel k Bohu, nepochybuj, že ťa prijal. On z teba sňal hriech. Urobil to na Veľký piatok.

Existuje dokonalejšia radosť a väčšia úľava pre strateného hriešnika ako oslobodenie od hriechu a viny?

Boh chce, aby táto radosť bola neoddeliteľnou súčasťou tvojho života, a to je možné, len ak chodíš vo svetle. Neznamená to však, že žijeme bez hriechu. Kresťan to nedokáže, pokiaľ žije na zemi. Dokáže však žiť v skutočnom, úprimnom vzťahu s Bohom. Môže povedať, že pokiaľ dovidí, neexistuje nič, čo by nevyšlo na svetlo.

Ak takto žiješ, máš dokonalú radosť. Máš pokoj s Bohom. Medzi tebou a Ním je už všetko v poriadku.

Si pripravený opustiť tento život. Keď ťa Boh zavolá, môžeš okamžite ísť. Vtedy bude tvoja radosť pred Božou tvárou úplná. Naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.