Čo urobil Boh - 1. júl - evs.sk

Zamyslenia

Čo urobil Boh – 1. júl
1. júla 2020
Play

„Večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.“ Iz 54:8

Ak je Boh všemocný a milujúci, zdá sa byť nezlučiteľné, že dovolí, aby bol niekto zatratený. Tu opäť zjednodušujeme, lebo nerozumieme Božej povahe. Boh nemôže ísť proti vlastným zákonom a proti svojej prirodzenosti. Je svätý. Nedokáže vo svojej prítomnosti zniesť hriech. Stvoril nás slobodných, aby sme si vybrali, ako budeme žiť. Pozýva nás, aby išli k Nemu, no necháva nám slobodu usilovať sa o svoje ciele s ich prirodzene tragickými dôsledkami. Povrchne vravievame: „Milujúci Boh by iste nedovolil, aby bol zatratený človek, ktorého miluje. To predsa nemôže.“ Ani zďaleka to nedovolil – Boh spravil všetko, čo mohol, aby tomu zabránil! Hovorme o láske!“ Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal…“ To je dobrá správa. Pre to, čo Boh z lásky pre nás urobil, nemusíme byť zatratení.

Modlitba dňa

Všemocný Bože, vo svojom živote zakúšam Tvoju veľkodušnú lásku, keď žijem každý deň skrze milosť Tvojho Syna Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.