Všetko v Božom čase - 14. február - evs.sk

Zamyslenia

Všetko v Božom čase – 14. február
14. februára 2019

„A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť…“ (R 2:7)

Máme tendenciu si myslieť, že všetko, čo sa má stať, sa musí stať počas tej krátkej chvíľky, kým žijeme na zemi. No podľa Biblie budeme žiť večne a sú veci, ktoré na nás čakajú až v budúcnosti.

Premýšľam nad svojím synom Christopherom, ktorý je už v nebi. Išiel domov k Pánovi, keď mal 33 rokov. Christopher bol úprimný kresťan, milujúci syn, brat, manžel a otec. Zároveň bol talentovaný dizajnér. Plánuje si Boh ešte použiť tento jeho dar? Možno v budúcnosti. Biblia o tomto tisícročí hovorí: „Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie.“ (Iz 65:21)

Čaká nás práca. Čakajú nás úlohy. Možno sa sny, ktoré sa Ti nikdy nepodarilo zrealizovať na zemi, stanú skutočnosťou v nebi, resp. na Novej Zemi, keď príde Kristus, aby vládol a panoval spolu so svojimi nasledovníkmi.

Boh nás miluje a každému z nás dal určité schopnosti. Dal nám túžbu dosahovať ciele a niečo s našimi životmi urobiť. List Rímskym hovorí: „A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť…“ (R 2:7) Presne to chceme. Chceme niečo dosiahnuť. Chceme, aby na našich životoch záležalo. To Boh nás takto stvoril. Všetko sa to naplní v Božom čase, buď tu na zemi, alebo v nebi.

Dovtedy však ostaňme verní. Ostaňme verní ceste, ktorú nám Pán pripravil. Využime rozumne naše životy, náš čas a naše zdroje.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.