Malý neporiadok - 14. máj - evs.sk

Zamyslenia

Malý neporiadok – 14. máj
14. mája 2019

„Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov.“ (Lk 19:45-46)

Čo sa upratovania týka, ja a moja manželka sme úplné protiklady. Môj prístup by sa dal zhrnúť do motta prokrastinátorov: „Čo nemusíš urobiť dnes, odlož na zajtra.“ Moja manželka zas neustále upratuje a organizuje, aby sa z malého neporiadku nestal veľký. Jej prístup je pochopiteľne lepší.

V 19. kapitole Lukáša čítame o Ježišovom upratovaní Božieho domu. Vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov, ktorí zneužívali ľudí a odvádzali ich od Boha. Ježiša to rozhnevalo.

Podľa Písma to bolo druhýkrát, čo Ježiš vyčistil chrám. V Jánovom evanjeliu čítame, že si z povrázkov urobil bič a z chrámu vyhnal všetkých peňazomencov. Z malého neporiadku vzniká veľký neporiadok, preto Ježiš čistí chrám znovu.

Myslím, že v našich životoch to funguje podobne. Keď prvýkrát prichádzame ku Kristovi, prosíme Ho o odpustenie a On nám odpúšťa všetky naše viny. V 2. liste Korintským 5:17 sa o nás píše: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Vedomie, že Boh nám odpustil každý hriech, je skvelé!

No po krátkom čase sa niektoré z našich starých hriechov vracajú do našich životov. A tento takzvaný „malý“ hriech rastie a stáva sa skutočným problémom.

Potrebuje Tvoj chrám upratovanie? Sú v Tvojom živote veci, ktoré by tam nemali byť? Našli niektoré prehrešky či zlozvyky cestu späť do Tvojho života? Ak áno, rieš to hneď teraz.

Nedovoľ, aby sa z malého neporiadku stal veľký.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.