Zlomený zákonom - 16. február - evs.sk

Zamyslenia

Zlomený zákonom – 16. február
16. februára 2021
Play

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný. List Galatským 2:19

Život nezanikne. Vôbec už nie život samotný. Snaží sa prežiť početnými spôsobmi.

Boží zákon je Božia svätosť vyjadrená slovami. Zákon nepozná hranice. Vyžaduje všetko. Ak si zhrešil voči jednému prikázaniu, previnil si sa voči všetkým.

Starý človek v tebe sa obáva zákona. Neustále sa mu snaží vyhnúť. Je nemožné vyhnúť sa zákonu, keď Duch Boží vrhá na teba svetlo Slova. Vtedy budeš stáť obvinený pred Bohom. Ústa budeš mať zavreté. Nedokážeš sa obhájiť.

Keď budeš stáť tvárou v tvár živému Bohu, nebudú ťa obviňovať len veľké hriechy. Nie. Uvedomíš si, že dokonca aj to najlepšie v tebe je nečisté. Vo všetkom, čo robíš, hľadíš len na seba. Aj tie najzbožnejšie a najlepšie veci využívaš k tomu, aby si vyzdvihol seba. Chceš, aby si ťa iní ľudia všimli. A keď ti nikto nevenuje pozornosť, ty sa o seba postaráš.

Priepasť skazenosti je hlboká. Boží Duch ti zlomí srdce, keď Mu dovolíš, aby ti to ukázal.

Ak by si mal byť spasený len vďaka tomu, že si kresťan, bol by si naveky stratený. To nie je len zlyhanie. To je úplný koniec.

Keď si to uvedomíš, už sa nemáš o čo oprieť. Cítiš sa bezmocnejší ako kedykoľvek predtým. Okrem hriechu ti už nezostalo nič, čo môžeš pred Boha priniesť. Čokoľvek sa snažíš nájsť, sa ukáže ako ďalšie obvinenie proti tebe.

Hrozné na tom je, že zákon má vo svojich obvineniach pravdu. Nikto nie je viac stratený ako ty. Všetky tvoje skutky, dokonca aj tie najlepšie, ťa odsudzujú do pekla.

Keď ťa Boh takto zlomil zákonom, prináša otázku: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ Existuje iba jedna odpoveď „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený.“ Chyť ruku spasenia, ktorá sa naťahuje z Golgoty.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.