Dávať Božie Bohu - 29. máj - evs.sk

Zamyslenia

Dávať Božie Bohu – 29. máj
29. mája 2024
Play

„Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni priniesli Mu denár. Spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a odišli.“ Evanjelium podľa Matúša 22:18-22

Keď chceli Pána Ježiša chytiť v Jeho slovách, začali tým, že o Ňom vyslovili uznanlivé slová. Vydávali sa za takých, ktorí chcú počuť Jeho názor, pretože vždy bol pravdivý a nebral ohľad na človeka.

Ale to, čo ich zaujímalo, to vôbec nebol Ježišov názor. Išlo im o to, aby z Neho dostali vyjadrenie, ktoré by mohli proti Nemu použiť.

Na to musíme byť pripravení aj my. Odporcovia Božieho kráľovstva, ktorí nás chcú zničiť, sa môžu k našej práci na Božom kráľovstve stavať veľmi pozitívne. Ale nie je to preto, aby nás uznali, ale preto, aby nás dostali.

Podobne ako nastavili pascu Pánovi Ježišovi vo vzťahu k cisárovi, môžu nastaviť pasce nám vo vzťahu k politike.

Ale Ježišova odpoveď odhaľuje falošnosť a pokrytectvo, s ktorým prichádzajú. Zároveň nám to ukazuje, ako sa my kresťania máme zachovávať k vrchnostiam a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Daj cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie.

Len ten, kto dáva Bohu to, čo Mu patrí, dáva cisárovi to, čo je cisárovo! Kto nedáva Bohu to, čo je Jeho, dáva cisárovi príliš veľa, alebo príliš málo.

„Cisár“ k nám prichádza v mnohých podobách. Súhrnne to môžeme nazvať tak, že tu ide o vzťah kresťana k politike a k spoločnosti, v ktorej žije.

Aby sme správne obstáli v politike a v spoločnosti, je potrebné dávať Bohu to, čo je Božie!

Všetci, ktorí tak nerobia, z pohľadu Božieho svetla končia zle!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.