Dymové signály do neba- 17. február - evs.sk

Zamyslenia

Dymové signály do neba- 17. február
17. februára 2021
Play

„… vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť“ (Jak 1:3)

Pastor a autor Chuck Swindoll vravel príbeh o mužovi, ktorý stroskotal na neobývanom ostrove. Dôkladne si vystavil malý prístrešok, ktorý ho chránil pred nepriazňou živlov a kde si mohol  uschovať zopár vecí, ktoré sa mu podarilo získať zo stroskotanej lode. Tento muž žil celé týždne vo svojej malej chate. Prežíval v nej horúce dni a studené noci, pričom sa modlil, aby ho našli, aby prišla nejaká loď. Žiadna však neprišla.

Raz sa vybral hľadať jedlo a keď sa vrátil, so zdesením zistil, že jeho príbytok sa vznietil a do tla zhorel. Keď si v tú noc líhal spať, nemohol uveriť svojmu nešťastiu. Keď sa však nasledujúce ráno zobudil, pri jeho malom ostrove kotvila loď. Kapitán mu povedal: „Videli sme váš dymový signál, a vďaka tomu sme vás prišli zachrániť.“

To, čo sa môže zdať ako katastrofa, môže byť v konečnom dôsledku dymový signál do neba. Sú búrky, ktoré prichádzajú do našich životov nie ako výsledok našej neposlušnosti, ale práve pre našu poslušnosť. Dobrým príkladom toho je Jób. Čo robil Jób zle, keď ho postihli všetky tie kalamity? Nič. Boh ich umožnil, aby priniesol do Jóbovho života zmenu.

Jakub napísal: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania,  vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.  Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.“

Možno sa práve teraz nachádzaš uprostred búrky. Boh ju dopustil, aby ťa viac pretvoril na Ježišov obraz.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.