Úplné víťazstvo - 26. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Úplné víťazstvo – 26. apríl
26. apríla 2019

„… pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

(1J 4:4)

Pavol raz napísal: „Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.“ (G 5:17) Toto je boj alebo napätie, ktoré je v nás prítomné vo väčšej či menšej miere. Vidíš teda, že duchovné pokrivkávanie, ktoré cítiš, je vysvetlené v Biblii. To však ale neznamená, že ho prijmeš, akoby to tak malo byť. Mal by si urobiť všetky nevyhnutné prípravy pre boj, o ktorom Biblia hovorí, že „nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam.“

V Liste Efezským, v 6. kapitole čítame, ako nám Biblia radí pripraviť sa na boj. Medzitým si vždy pamätaj, že „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť.“  Môžeš mať úplné víťazstvo! Je napísané, že sa máme poddať Bohu a diabol od nás utečie. Takisto je nám zasľúbené, že „hriech nad nami nebude vládnuť.“

Modlitba dňa

Pane, ako Pavol bojujem denne so satanom. Všetko v mojom živote podriaďujem Tebe s vedomím, že boj už bol vyhratý.

Billy Graham Evangelistic Association

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.