Hľadať celým srdcom - 27. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Hľadať celým srdcom – 27. apríl
27. apríla 2019

„Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom.“ (Jer 29:13)

Príchod mudrcov do Jeruzalema spôsobil riadny rozruch. Boli to zvláštni cudzinci s divnou otázkou. Hľadali židovského kráľa. Kráľovi Herodesovi nemohli povedať nič horšie. V podstate mu vraveli: „Hľadáme židovského kráľa, a ty ním očividne nie si.“

Preto sa v Matúšovom evanjeliu píše: „Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.“ (Mt 2:3) Sloveso „predesil sa“ by v tomto kontexte mohlo byť preložené aj ako „bol poriadne otrasený“, akoby bol v práčke počas žmýkania. A keď bol rozrušený Herodes, boli rozrušení všetci. Keď bol nahnevaný, všetci sa báli, čo bude ďalej.

A tak si Herodes dal zavolať veľkňazov a zákonníkov, ľudí, ktorí celý život študovali Písma. Tí bez zaváhania citujú proroka Micheáša: „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.“ (Mich 5:2)

Mesiáš sa bezpochybne mal narodiť v Betleheme. Herodes chcel však zabrániť príchodu Dieťaťa a chcel ho zničiť.

Boh si použil mudrcov, aby získal Herodesovu pozornosť. Mudrci boli pohania namočení v okultizme. No Boh sa k nim prihovoril spôsobom, ktorému rozumeli – cez hviezdu.

Hospodin hovorí, že tí, čo Ho hľadajú, nájdu Ho. Vzdelaným mužom a ženám sa priblíži takým spôsobom, ktorému rozumejú. Malým deťom sa zjaví takým spôsobom, ktorému rozumejú.

Ak ľudia skutočne hľadajú Boha, On sa im dá spoznať.

https://www.harvest.org

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.