Mali by sme poriadne zavrieť oči a ísť za Slovom - 6. máj - evs.sk

Zamyslenia

Mali by sme poriadne zavrieť oči a ísť za Slovom – 6. máj
6. mája 2019

„Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré nepoznajú. Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím, a nenechám ich len tak.“ (Iz 42:16)

„Slepí“ sú veriaci požehnaní Bohom, ktorí nenachádzajú žiadnu pomoc či radu v temnote a smútku, ani nevidia koniec zlých dní. Preto sa držia Slova, ktoré im svieti v tme. Ono ich vedie na chodník, ktorý nepoznajú, teda vo viere vo veci, ktoré majú nastať, ale ktoré človek nevidí. Ono ich potešuje a pozdvihuje slabé duše, aby si nezúfali. Toto je vynikajúci verš, ktorý obsahuje veľmi dôležité učenie, že v každom nebezpečenstve a v každej núdzi by sme mali úplne zavrieť oči a poslúchať Slovo. Lebo tí, ktorí chcú vidieť v nebezpečenstvách a hľadať pomoc a radu, len zhoršujú svoju bolesť a nič tým nedosiahnu, len sa zbytočne vyčerpajú; je im dvakrát horšie. Ukazuje sa nám iná cesta, ako máme žiť uprostred nebezpečenstva, a to zavrieť oči a veriť, že hoci sme slepí, Boh slepý nie je, ale vidí východisko z pokušenia, ako hovorí 1Kor 10:13. Ale ak si aj hlboko v mori ako Jonáš, Boh vidí cesty a prostriedky, ktorými ťa odtiaľ vyvedie. Kto pripravil cestu Jonášovi? On bol nielen slepý, ale aj v dvojnásobnej temnote. Takto máme byť slepí aj my, aby len Boh sám videl všetko. Preto chce, aby sme boli ako deti (Mt 18:3). Ale odporcovia a všetci bezbožní nie sú deťmi; preto majú oči otvorené, vidia a neustále hľadajú všetky možné spôsoby a prostriedky, aby nás trápili. Ale my sme slepí, aby nám sám náš Pán Kristus mohol dať porozumieť a otvoril svoje oči nad nami a na nás, ako to v tejto dobe často robieva. Ochránil nás pred všetkými nebezpečenstvami, ktoré na nás v týchto rokoch nastražili vo veľkom množstve… Okrem toho nielen v telesnom nešťastí sa musíme riadiť touto radou – zavrieť oči, aby sme sa nevyčerpali telesnými dielami, ale zverili záležitosť Bohu. Táto rada je oveľa dôležitejšia v duchovnom pokušení. Vtedy, keď ťa satan vystavuje skúške a nevidíš žiadnu cestu, ako z nej uniknúť, len pevne zavri oči a nijako neodpovedaj, len to jednoducho zver Bohu. A toto je najväčšia múdrosť kresťanov, ňou sa máme riadiť aj v hodine našej smrti. Vtedy sa naše telo trasie, že musí odísť do nového života a pochybuje o svojom spasení. Ak sa budeš riadiť takýmito myšlienkami, si stratený. Preto aj vtedy musíš zavrieť oči a povedať so sv. Štefanom: „Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!“ (Sk 7:59) A potom tam určite bude Pán Ježiš so svojimi anjelmi a ukáže ti cestu. To je to, čo hovorí v našom texte: „Na svetlo zmením tmu pred nimi.“ Lebo týmto svetlom je viera, ktorá sa drží Slova, takto vyviazneme zo všetkých nebezpečenstiev. Preto aj sv. Peter a Dávid nazývajú Slovo svetlom našim nohám (Ž 119:105, 2Pt 1:19).

 

Martin Luther

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.