Boh je tvoj Pastier - 9. január - evs.sk

Zamyslenia

Boh je tvoj Pastier – 9. január
9. januára 2021
Play

… nebudem mať nedostatku. Žalm 23:1

Možno si myslíš, že máš nedostatok mnohých vecí. Vôbec nie si spokojný.

Boh dal iným ľuďom oveľa väčšie dary ako tebe. Niektorí vyzerajú lepšie, iní sú príjemnejší. Ďalší sú zručnejší, iní sa vedia lepšie vyjadrovať.

Mnohí sú omnoho lepší kresťania, čo sa týka duchovných záležitostí. Žijú bližšie k Bohu a vo väčšej miere sa podieľajú na Jeho chvále.

Áno, myslíš si, že si omnoho horší. Ako teda môže Boh povedať, že nebudeš mať nedostatku?

Je to preto, že Boh je tvoj Pastier, keď veríš v Pána Ježiša. Je to také úžasné, že nebudeš mať nedostatku. Neznamená to, že cestu máš nájsť sám. Vedie ťa niekto iný. Nemáš ani prevziať za seba zodpovednosť, pretože to už urobil Ježiš.

Ako Božie dieťa nevieš, čo znamená chudoba. Máš svoj podiel na celom Kristovom bohatstve a hojnosti. Ježiš sa o teba postará v každom smere.

Pokiaľ zotrváš v Jeho náručí, žiadny hriech ťa nedokáže oddeliť od Boha. Tvoj pastier, ktorý hľadá a zachraňuje, ťa dokonale očisťuje. Jeho krv dosahuje na najtajnejšie miesta srdca a vybieli tvoju dušu ako padajúci sneh.

Žiaden satanov útok ťa nezničí, kým ťa ochraňuje Pastier. Keď‘ Boh dovolí, aby si sa bál, robí to preto, aby si sa Mu ešte viac priblížil.

Narážame na mnoho ťažkostí, lebo chceme byť presne tým, čím je pre nás Pastier. Chceme sa o seba postarať sami. Keby sme len dokázali upriamiť pohľad na Pastiera, ktorého máme! Vtedy by sme pochopili, že v Ježišovej prítomnosti nám nič nechýba.

Stará sa o našu myseľ aj telo. Deň za dňom nás vedie na ceste do neba, kde Ho budeme naveky oslavovať.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.