Príklad Marty - 20. február - evs.sk

Zamyslenia

Príklad Marty – 20. február
20. februára 2022
Play

„Ale ja teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh.“ Evanjelium podľa Jána 11:22

Tieto slova hovorí Máriina sestra Marta.

Či nenapomenul Ježiš práve ju? Nehovoril jej, že sa trápi a znepokojuje pre veľa vecí? Nenapomína Ježiš vlastne Martu, veď vraví Márii, že si vybrala lepší podiel?

Áno, Martine hriechy a nedostatky neboli pred Ježišom skryté. Ani pred nami ich nechcel skryť. Týmto sme však o Marte ešte nepovedali všetko.

Patrila k úzkemu kruhu okolo Ježiša. Byť tam je požehnaním. Jej patril dom v Betánii. Dala ho k dispozícii Ježišovi a Jeho učeníkom. Je ťažké starať sa o mnohých návštevníkov, ale Marta sa nešetrila.

Máme sa od nej veľa čo učiť!

Keď ju uprostred jej služby Ježiš pokarhal, neodvrátila sa od Neho. Práve naopak! Marta nebola taká povýšenecká, aby sa neučila od svojej sestry. Ale aj Marta si vybrala lepší podiel.

Ako vieme, že je to tak?

Môžeme to čítať z ovocia jej života.

Keď Lazár ochorel, sestry poslali Ježišovi odkaz. Neposlala ho len Mária, aj Marta sa na tom zúčastnila.

Ježišove slová vytvorili v jej srdci vieru. Nepochybovala, že má význam prísť k Ježišovi. Sama to zažila.

Pozri, akú dôveru má Marta v Ježiša, ktorý sa za nás prihovára!

Po smrti Lazára hovorí Ježišovi úžasné slová: „Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh.“

Uč sa od Marty! Slúžila Ježišovi. Máš robiť to isté.

Keď ju Ježiš napomenul ako hostiteľku, pokorila sa pod Jeho slovami. Musíš robiť to isté. Vtedy získaš Martinu istotu v tom, čo dokáže Ježišova modlitba.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.