Sme silní v Pánovi - 10. január - evs.sk

Zamyslenia

Sme silní v Pánovi – 10. január
10. januára 2024
Play

„Napokon posilňujte sa v Pánu a v moci Jeho sily.“ List apoštola Pavla Efezským 6:10

Slovíčko ’napokon’ tu znamená to, čo je veľmi dôležité a rozhodujúce. Čo to je?

Byť silný v Pánovi a v moci Jeho sily!

Byť silný v Pánovi, to neznamená, že Boh robí človeka silného v ňom samom. Znamená to, že má svoju silu v Pánovi! Sám Pán je naša sila a sme silní vtedy, keď sme závislí od Neho.

Pán Ježiš zvíťazil nad všetkými našimi skutočnými nepriateľmi. Pán Ježiš panuje a ten, kto je od Neho závislý, má v Jeho panstve víťazstvo.

Pretože Pán Ježiš je Pánom všetkých vecí, aj ten, kto v Neho verí, je pánom všetkých vecí. (Luther)

Toto je úplne iné, ako si často myslíme. Modlíme sa k Pánovi Ježišovi, aby nás spravil silnými, chodíme a čakáme na silu. Ale to nepomáha! Sila a moc spočíva v dôvere a v tom, že sme s Pánom Ježišom!
Keď som slabý, som silný! Božia moc sa v slabosti dokonáva!

„Dosť máš na mojej milosti; lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.“ (2K 12,9)

Pán Ježiš vyhral nad našimi nepriateľmi. Vykúpil nás z hriechov. Keď Pán Ježiš zomrel, zvíťazil nad naším starým človekom. (R.6) Zvíťazil nad svetom. (J 16,33) Zvíťazil nad satanom. (J 12 a Kol 2:15) Zvíťazil nad smrťou. (J 11:25)

Kto má Pána Ježiša, má v Ňom všetky tieto víťazstvá. Čím viac si to pripomíname, tým menej nad nami vyhráva zlo!

Sme silní v Pánovi!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.