Spravodlivosť, ktorá ti je daná - 24. júl - evs.sk

Zamyslenia

Spravodlivosť, ktorá ti je daná – 24. júl
24. júla 2021
Play

Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. List Rímskym 10:4

Nemôžeš sa tešiť zo spravodlivosti, ktorú si dostal, kým sa zaoberáš vlastnou spravodlivosťou. Márne dvíhaš ruky k niečomu, čo neexistuje. V takom prípade nedokážeš prijať, čo ti Ježiš dáva ako dar. Veci sa menia vo chvíli, keď sa vzdáš práce na sebe. Deje sa to, keď si uvedomíš, že všetko, s čím máš niečo spoločné, je nasiaknuté hriechom a sebectvom. Keď sa nazdávaš, že si našiel niečo sväté, pri bližšom skúmaní sa ukáže, že to tak nie je. Cítiš sa beznádejne, mizerne, bezmocne. Čo máš robiť? Máš hľadať spravodlivosť, ktorá ti je daná. Tú, ktorú pre teba Kristus vybojoval, keď sa podrobil zákonu namiesto teba. Pán Ježiš naplnil všetky požiadavky, zákon už od teba nič nežiada. Ježiš naplnil všetko. Preto spravodlivosť dostane každý, kto verí. On ti dáva vlastnú dokonalosť, a tak sa môžeš postaviť pred Boha. Obráť sa k Ježišovi! On je tvojou skutočnou spravodlivosťou. Nemôžeš byť pred Bohom spravodlivejší, ako si teraz. Si svätý, čistý a milovaný vďaka všetkému, čo ti dal. Toto je tajomstvo tvojho spasenia aj tvojho kresťanského života. Zachránený hriešnik nikdy nemôže ísť ďalej, len všetko prijať z milosti. Boh nechce, aby si to robil v občasných intervaloch. Nie, máš načierať vodu z prameňov spásy. Ježiš prišiel s večnou spravodlivosťou. To jediné má byť tvojím vzácnym vlastníctvom. Keď sám seba stratíš v spravodlivosti, ktorá ti je daná, vytryskne pieseň chvály. Nemôže ťa unaviť ďakovať Bohu za to, čo ti dal. Kedykoľvek čítaš Slovo, uisťuje ťa, že tvoje spasenie je založené na večnom a nemennom základe. Je to pevne stanovená pravda, ktorú nič nemôže oslabiť. Si úplne spravodlivý pre rany Pána Ježiša. Ak žiješ vďačnosťou za spravodlivosť prisúdenú skrze Ježiša, budeš požehnaný. Poďakuj za to dnes Bohu! Rob tak každý deň! Potom to budeš robiť naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.