Nemusíme sa báť súdneho dňa - 23. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nemusíme sa báť súdneho dňa – 23. júl
23. júla 2021
Play

„Kto verí v Neho, nebude súdený.“ Evanjelium podľa Jána 3:18

Tieto slová hovorí Pán Ježiš vo svojom rozhovore s Nikodémom. Hovorí ich v súvislosti so zvesťou: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jediného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16) Toto sú veľké slová. Z Božieho Slova vieme, že nám ľuďom je uložené raz zomrieť a potom príde súd. (Žid 9:27) A Pán Ježiš hovorí, že ten, kto v Neho verí, nebude súdený. A nehovorí to len jediný raz. „Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (J 5:24) Neznamená to však, že tí, ktorí veria v Pána Ježiša, nebudú postavení pred súd. Pred súd pôjdu všetci bez rozdielu. Ale Pán Ježiš nás ubezpečuje, že tí, ktorí v Neho veria, nebudú súdom odsúdení. Budú Ním oslobodení a uznaní pred Bohom a Jeho anjelmi ako Božie deti. Týka sa to všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša. Môže sa stať, že naše kresťanské dielo pred Božím súdom neobstojí, ale zhorí v skúške ohňom. Ale aj keď sa to stane, nebude ten, kto verí v Pána Ježiša, súdom odsúdený. Spása, odpustenie hriechov a večný život sú spojené len s Ježišovým zástupným dielom pre nás a z našej strany je to len otázka toho, či sa k Nemu utiekame! Vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi sa nemusíme báť súdneho dňa. V posledný deň sa Pán Ježiš sám zastane tých, ktorí v Neho veria. „… a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.“ (Ž 34:23)

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.