Staroba - 20. júl - evs.sk

Zamyslenia

Staroba – 20. júl
20. júla 2023
Play

„Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ Evanjelium podľa Jána 21:18

Staroba môže byť ťažká. Fyzické a duševné slabosti môžu sťažovať každodenný život a osamelosť môže spôsobiť, že sa život zdá pridlhý.

Môže to byť aj duchovne náročné. Možno sa nevieš vyrovnať s tým, že nie si v službe, ktorá bola náplňou tvojho života mnoho rokov. Citový život nie je taký bohatý ako kedysi. Z kresťanského hľadiska bude veľa toho, čo ťa prekvapí a na čo sa budeš pýtať. Únava a malomyseľnosť sú hroziacim nebezpečenstvom.

V tejto situácii je dobré postaviť svoj život do svetla Božieho slova.

Petrova služba v Božom kráľovstve neskončila, keď zostarol. Ani tvoja neskončí. Budeš Bohu slúžiť iným spôsobom ako predtým. Božia cesta pre teba je rovnaká ako pre Petra.

Máš rásť v bezmocnosti. Nakoniec sa Peter stal takým bezmocným, že sa niekto musel skloniť a obliecť ho. Musel tiež vystrieť ruky a nechať sa viesť.

Je tu niekto, kto ti má slúžiť. Je to Ježiš. Bez Neho nespravíš ani krok. Musí ti so všetkým pomáhať.

Byť kresťanom, ktorý je úplne závislý na Ježišovi, je silným vyjadrením našej skutočnej situácie. Predstav si, aké je to bohatstvo, ak si schopný svedčiť o tom, keď si už starý.

Petra mali viesť tam, kam nechcel ísť. Týmito slovami Ježiš naznačil, akou smrťou mal osláviť Boha.

Božie dieťa oslavuje Boha v smrti. Ťažko sa to chápe, ale je to tak. Keď zomrieme, zomrieme v Pánovi. „Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných,“ hovorí Božie slovo.

Božie dieťa slúži Ježišovi počas svojho života. To platí aj pre starobu. Nakoniec Božie dieťa slúži Ježišovi v samotnej smrti.

Potom príde večnosť, kde všetci, ktorí v Neho veria, budú v nebeskom zbore spievať chvály na počesť Boha a Baránka.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.