Nescudzoložíš! - 21. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nescudzoložíš! – 21. júl
21. júla 2023
Play

„Nescudzoložíš!“ Druhá kniha Mojžišova 20:14

Scudzoložiť znamená mať sexuálny styk s niekým iným ako so svojím manželom alebo manželkou.

Podľa pôvodného textu toto prikázanie znie takto: nezlomíš manželstvo.

Aj keď sa v dnešných prekladoch uvádza forma ’nescudzoložíš’, nie je to oslabenie, či zjemnenie prikázania. Naopak, to najdôležitejšie, čo šieste prikázanie obsahuje, je to, že všetko, čo je v manželstve, má byť podľa Božieho poriadku.

Niekto tvrdí, že toto prikázanie je aktuálne len pre tých, ktorí žijú v manželstve. Veď nikto iný, len oni môžu manželstvo zneužiť.

Je to nebezpečné nedorozumenie! Aby sme pochopili prikázanie, musíme sa pozrieť na to, čo je to manželstvo podľa Božieho Slova.

Manželstvo je založené Bohom podľa Jeho plánu stvorenia človeka. Nie je následkom ľudského pádu a hriechu.

Keď Boh stvoril človeka, stvoril ho podľa Jeho vôle: „Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby.“

„Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.“ (1M1:27)

V tom istom význame sa tu používa jednotné i množné číslo. Človek, to je muž a žena.

Taký je Boží stvoriteľský plán.

Tí, ktorí hrešia proti šiestemu prikázaniu, odvrhujú tento Boží stvoriteľský plán. Hrešia proti Božiemu rozhodnutiu o ľuďoch.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.