Stretnutie v púšti - 3. marec - evs.sk

Zamyslenia

Stretnutie v púšti – 3. marec
3. marca 2023
Play

„Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho.“  (Sk 21:8)

Je len jedna osoba, ktorú Biblia označuje za evanjelistu, a to Filipa. V 8. kapitole knihy Skutkov apoštolov sa píše, že mal veľké stretnutia, na ktorých ľudia prichádzali ku Kristovi a diali sa zázraky.

Potom mu však Pánov anjel povedal: „Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá.“ (Sk 8:26)

Ako ľahko mohol Filip povedať: „Nie, ďakujem. Zostanem tu.“ Filip však išiel na púšť. A tam uvidel karavánu, ktorá sa k nemu blížila. A nielen to, videl, že sú to dôležití ľudia.  Filip zbadal, zahraničného hodnostára, pokladníka Etiópie. Vracal sa z Jeruzalema a náhodou čítal zo zvitku Izaiáša.

Tento hodnostár zrejme išiel do Jeruzalema hľadať Boha, ale nenašiel, čo hľadal. Filip k nemu pribehol a spýtal sa ho: „Či aj rozumieš, čo čítaš?“ (verš 30).

„Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí?“ (verš 31). A potom pozval Filipa do svojho voza. Filip sa k nemu pridal a vysvetlil mu, čo text znamená. Muž čítal nasledovný úryvok z Izaiáša 53: „Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi.“ (verš 7)

Hovorí sa tu o smrti Ježiša, Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Páči sa mi, ako sa príbeh končí. Etiópsky hodnostár z Etiópie „rozradostený šiel svojou cestou.(verš 39) Vo väčšine prípadov ľudia nepovedia: „Ukáž mi cestu, ako prísť k Ježišovi.“  Namiesto toho čakajú, že rozhovor začneš ty. Čakajú, že sa s nimi budeš rozprávať o Bohu.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.