Trpiaci Boh - 9. január - evs.sk

Zamyslenia

Trpiaci Boh – 9. január
9. januára 2022
Play

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby… Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.“ (Iz 53:3-4)

Keď uvažujeme o Božom charaktere, zvyčajne si pripomíname, že Boh je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý. Verš z Izaiáša nás však nabáda zamyslieť sa nad nasledovným: On je Boh, ktorý zažil utrpenie.

Nemáme tendenciu zamýšľať sa nad tým, že dokonalý Tvorca by zažíval takú ľudskú črtu charakteru, ako je bolesť a utrpenie. Napokon, prečo by mal trpieť, ak by nemusel?

Avšak, Boh trpel. Trpel intenzívnejšie, než by si to ktokoľvek z nás kedy vedel predstaviť.

John Stott vo svojej knihe Kristov kríž napísal: „Náš Boh je trpiaci Boh.“ A som v tom s ním za jedno.

Vypočuj si Izaiášov opis, čím si Ježiš (ktorý bol Boh) prešiel na kalvárii:

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby…  Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ (Iz 53:3-5)

„Muž utrpenia.“ To bol Ježiš.

Prečo však Boh trpel? Pretože miloval a miluje. Vyjadruje to tiež tým, že vstupuje aj do nášho utrpenia.

List Židom nám v 2:17-18 vraví:

„Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.“

V utrpení, ktoré zažívaš, nie si sám. Ježiš bol na tvojom mieste, prešiel si tým, čím si práve prechádzaš a je tu pre teba práve teraz. Volaj na Neho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.