Upriam svoju myseľ na Neho - 4. február - evs.sk

Zamyslenia

Upriam svoju myseľ na Neho – 4. február
4. februára 2022
Play

„… pozorujte Apoštola a Velkňaza nášho vyznania, Ježiša.“ List Židom 3: 1

Je naozaj nevyhnutné hovoriť kresťanom, že myšlienky majú zamerať na Ježiša? Nerobí práve takéto zameranie myšlienok z človeka kresťana? Nemá každý kresťan takú skúsenosť, že sa jeho srdce naplní radosťou a odvahou, keď sa to stane?

Áno, je to naozaj zvláštne, že Božích priateľov treba žiadať, aby svoj zrak upriamili na Neho. Ale je to nevyhnutné. Vieš to z vlastnej skúsenosti.

Diabol, naša stará prirodzenosť a tento svet robia všetko preto, aby náš zrak odvrátili od Ježiša. Stačí tak málo. Ťažkosti v rodine alebo na pracovisku, choroba či finančné problémy dokážu zaplniť myseľ a ovplyvniť myšlienky. Môže sa ťa zmocniť pocit beznádeje a skľúčenosti.

Mnohé problémy nás prenasledujú celý život. Vrhajú tieň na naše dni. Pýtame sa, či sa ich niekedy zbavíme.

Božie slovo hovorí, že máš myšlienky upriamiť na Ježiša, Apoštola a Veľkňaza, ktorého vyznávaš. Máš mnoho otázok, na ktoré si nedostal odpoveď, no Boh ti dal Ježiša a neexistuje tma, ktorú by On nedokázal rozjasniť.

Keď si zúfaš a vravíš, že si ponorený v tme, ani tá pre Neho nie je dosť tmavá. Noc bude žiariť ako deň.

Keď upieraš zrak na Ježiša, prináša ti to pokoj uprostred všetkých problémov, ktoré sa nevyriešia na tejto strane večnosti. Tvoja viera v Neho neprináša ľahký život, ale robí ťa šťastným uprostred ťažkostí a smútku. Si šťastný, keď vidíš Ježiša. Je tvoj Pastier, Zástupca a Vykupiteľ.

Tvoj hriech odčinil za každých okolností. Uprostred všetkých porážok víťazíš skrze Pána Ježiša. Viac sa zameraj na to, čo Ježiš urobil a čo získal. Tvoje porážky a víťazstvá neznamenajú nič v porovnaní s tým, čo On vykonal pre teba.

Upriam svoju myseľ na Neho! Nikdy nebudeš zahanbený.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.