Zapojený do významnej práce - 29. marec - evs.sk

Zamyslenia

Zapojený do významnej práce – 29. marec
29. marca 2022
Play

Sanballat a Gešem mi poslali odkaz: Poď, poraďme sa spolu v niektorej dedine v údolí Ónó. Oni mi však zamýšľali urobiť niečo zlé. Ale ja som poslal k nim poslov s odkazom: Musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Dielo by ihneď zastalo, keby som ho prerušil a zišiel k vám.“ (Neh 6:2-3)

Ak slúžiš Pánovi v akejkoľvek oblasti, robíš pre Boha významnú prácu. Možno v cirkvi slúžiš ako uvítavač pri dverách, učiteľ v besiedke či vedúci chvál. V každom jednom prípade robíš pre Pána významnú prácu.

Práca jedného človeka na Božom diele nie je významnejšia než práca akéhokoľvek iného človeka. Nie je to o niečom lepšom či horšom; väčšom či menšom. Všetko je to o vernosti. Vernosti vo vykonávaní toho, do čoho každého z nás Boh povolal. Ja budem súdený na základe toho, do čoho povolal Boh mňa a ty budeš súdený na základe toho, do čoho Boh povolal teba.

Keď Nehemiáš rekonštruoval múry Jeruzalema, robil pre Boha významnú prácu. Jeho nepriatelia sa ho však snažili presvedčiť o tom, aby zišiel z hradieb na stretnutie. Boli v tom neústupčiví. Stretnutie malo odviesť Nehemiášovu pozornosť od budovania hradieb, aby mohli nepriatelia zaútočiť na Izrael. Nehemiáš však odmietol zísť dole. Poznamenal: „Potom ku mne poslali podobným spôsobom štyri razy, ale ja som im podobne odpovedal.“ (Neh 6:4)

Nech ťa Boh povolal do akejkoľvek práce, vykonaj ju dokonca. Ku každému dňu pristupuj tak, akoby bol tvoj posledný, pretože nevieš, ako dlho budeš bežať preteky života. Netušíš, v akej časti pretekov sa nachádzaš. Môžeš si myslieť, že si na začiatku, a v skutočnosti dobiehaš do cieľa. Môžeš predpokladať, že smeruješ k polovici, no v realite si skôr na začiatku než v strede. Práve preto záleží na každom dni, úseku či okamihu. Ukonči prácu, do ktorej ťa Boh povolal.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.