Večnosť - 1. máj - evs.sk

Zamyslenia

Večnosť – 1. máj
1. mája 2023
Play

„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.“ (R 8:18)

Biblia nikde neučí, že kresťania majú byť ušetrení súžení a prírodných katastrof, ktoré prichádzajú na svet. Učí nás však, že kresťania môžu čeliť súženiam, krízam, kalamitám a osobnému utrpeniu s nadprirodzenou silou, ktorá nie je dostupná ľuďom bez Krista. Raní kresťania dokázali vo svojich srdciach uprostred skúšok, problémov a súženia zažívať radosť. Nepovažovali utrpenie pre Krista ako bremeno či nešťastie, ale ako nesmiernu poctu, ako dôkaz, že Kristus ich považoval za hodných svedčiť o Ňom cez utrpenie. Nikdy nezabudli čo pre ich spásu vykonal samotný Kristus a trpieť pre Jeho meno považovali skôr za dar než kríž. Kresťania sa môžu v utrpeniach radovať, pretože ich cieľom sú večné hodnoty. Keď zažívajú nátlak, pozerajú sa cez svoju súčasnú situáciu na nebeskú slávu. Myšlienka na budúci život s jeho výsadami a radosťou pomáha vidieť momentálne súženie ako pominuteľné a uľahčí ním prejsť.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi vidieť za utrpenie a súženie našej doby a pozerať sa na dedičstvo, ktoré je nám v nebi pripravené.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.