Veľký Darca - 9. jún - evs.sk

Zamyslenia

Veľký Darca – 9. jún
9. júna 2024
Play

„Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádzal peniaze do pokladnice.“ Evanjelium podľa Marka 12:41

Nikto nedal tak veľa, ako dal Pán Ježiš. Vydal sa za nás, pretože nás miluje. On je vpravde veľkým Darcom.

Tento veľký Darca sedí pri pokladnici a pozerá sa na tých, ktorí dávajú.

Nielen v tento jediný deň sa Pán Ježiš stará o tých, ktorí dávajú. On s tým pokračuje. „Dávajte a bude vám dané,“ hovorí Pán Ježiš. Ukazuje nám to, že Pán Ježiš pozoruje pozorne všetko, čo dávame.

„Mnohí bohatí hádzali mnoho.“ Dávali vysoké sumy do pokladnice. Ale Pán Ježiš to nepočítal za skutočné dary, pretože všetko bolo z prebytku, z toho, čo nepotrebovali.

Vtedy prišla jedna žena, chudobná vdova, ktorá vložila dva haliere. Zdá sa to málo, ale podľa vtedajších peňazí to bolo dosť na dvojdňové živobytie. Ona naozaj potrebovala tie peniaze. Ale napriek tomu ich dala. Dala to, čo sama potrebovala.

Toto Pán Ježiš vidí. Ohodnocuje jej dar vyššie než všetky tie bohaté dary bohatých ľudí v pokladnici. Neurobila to zbytočne! Dala tým Bohu celú svoju chudobu. A On, ktorý vidí, hodnotí inak ako ľudia. On sa o ňu postará.

Toto nás učí veľký Darca o tom, čo znamená dávanie.

Zoberme si Jeho vyučovanie k srdcu a zachovajme sa podľa neho!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.