Viera v Ježišovu lásku - 4. október - evs.sk

Zamyslenia

Viera v Ježišovu lásku – 4. október
4. októbra 2023
Play

„Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera.“ Evanjelium podľa Matúša 9:36

Existujú kresťania, ktorí nemôžu uveriť, že Ježiš ich má naozaj rád. Keď sa pozerajú na vlastné srdce, je im ľúto, že musia priznať, že Ježiša nemilujú tak, ako by mali. Preto nemôžu uveriť, že Ježiš ich naozaj môže milovať.

Ak to tak cítiš aj ty, mýliš sa. Ježišova láska k tebe nezávisí na tvojej láske k Nemu. Nezávisí na ničom, čo sa týka teba. Je to len kvôli Nemu samému.

Jeho oči sa upierali na teba dávno predtým, než si Ho uzrel. Nie si pre Neho bezvýznamný. Sleduje ťa dňom i nocou, v radostiach a dobrých obdobiach, v ťažkostiach a protivenstvách. Jeho oko bdie nad tebou.

Ježišovi nie je nič skryté. Vidí všetko, no nenúti Ho to odvrátiť zrak. Práve naopak. Prežíva s tebou úprimný súcit.

Ježiš vidí, že si v núdzi. Tvoje súčasné ťažkosti sú zrejme veľké. Potrebuješ vedieť, že On o nich vie. Súcití s tebou.

Za všetkou pozemskou biedou vidí Ježiš ešte oveľa horšiu biedu — ktorú spôsobil hriech. Je krutá. Oddeľuje od Boha. Zatvára nebo a otvára peklo. Ak nie si spasený, nie si slobodný. Satan ťa drží v reťaziach. Jeho služobníci kážu falošné evanjelium, ktoré evanjeliom vôbec nie je. Skrze klam hriechu sa ťa snaží chytiť do svojich pazúrov.

Preto existuje mnoho zanedbaných a vyčerpaných ľudí. Nemajú pravého pastiera. A nik sa nemôže viesť sám.

Ale Ježiš má úprimný súcit. Silná láska Jeho srdca Ho viedla k tomu, aby položil svoj život. Miluje ako ten, kto obetoval svoj život.

Ježiš sa nevzdáva. Prichádza k tebe práve teraz. Používa svoje Slovo, aby otvoril tvoje srdce. Uisťuje ťa, že je Pastierom pre tých, ktorí sú bez pastiera. Ver tomu a Ježiš bude tvoj.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.