Vysoká cena neodpustenia - 11. júl - evs.sk

Zamyslenia

Vysoká cena neodpustenia – 11. júl
11. júla 2023
Play

„Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:31-32)

V tvojom živote nastane moment, keď budeš mať posledný rozhovor s niekým, koho máš rád. Možno si ani neuvedomíš, že je to váš posledný, a preto je vždy dobré ukončiť rozhovor slovami „Milujem ťa.“

Keď si Pán povolal nášho syna Christophera domov, vedel, že ho milujeme, pretože sme mu to vždy hovorili. Je to veľmi dôležitá vec.

Naši milovaní nemôžu čítať naše myšlienky. Myslite na tých, ktorých milujete, na tých, ktorí pre vás veľa znamenajú. Povedzte im, že ich máte radi, aj keď si myslíte, že to už vedia. Nečakajte, kým bude príliš neskoro.

Tiež si veď krátke účty a odpúšťaj. Uvedom si, že ľudia ťa sklamú, dokonca aj tí, ktorých miluješ. Všetci sa v živote stretneme s bolesťou a zranením, ale čo nechceme, je prechovávať zášť.

Štúdie naznačujú, že tí, ktorí neodpúšťajú, majú väčšiu pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku, záchvatov depresie a problémov s hnevom, stresom a úzkosťou. Keď druhým odpúšťame, neznamená to, že ich nechávame na pokoji. Skôr sa vyhýbame utrpeniu vo vlastnom živote.

Už predtým som povedal, že keď niekomu odpustíš, oslobodíš väzňa: seba samého. Apoštol Pavol napísal veriacim v Efeze: „Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:32)

Myslím na príbeh o Jozefovi z Prvej knihy Mojžišovej a na hrozné veci, ktoré Jozef vytrpel, pretože ho jeho bratia zradili. V čase, keď ich mohol dať všetkých popraviť, im namiesto toho odpustil a povedal: „Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.“ (1M 50:20)

Odpusť. Neži v samoväzbe hnevu, zatrpknutosti a urazenosti, ktoré ti môžu zničiť život.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.