Božie slovo - 12. júl - evs.sk

Zamyslenia

Božie slovo – 12. júl
12. júla 2023
Play

„Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ List Jakuba 1:21

Je dobré rozumieť Božiemu slovu, ale to nestačí. Božie slovo treba v prvom rade prijať, a potom ho prijímať znova a znova. Pre nás je ľahké myslieť si, že nekresťania majú prijať Slovo. Mali by, o tom niet pochýb. Ale aj veriaci musia prijať Slovo. Ak to nerobia, ich duchovný život odumiera.

Neveriaci nemôže prijať slovo, ktoré je vnuknuté. Nik, kto nie je znovuzrodený, nemôže prijať Slovo ako od Boha.

Boh vložil Slovo do teba, ktorý Mu patríš. Znovuzrodil ťa skrze Slovo. Takže musíš stráviť, osvojiť si a zjesť to, čo si už prijal v Slove, aby si zostal živý v Bohu.

Starší kresťan počúval Slovo počas svojho dlhého života, ale skončil bez neho. Aj keby si poznal celú Bibliu naspamäť, Pán ťa stále vyzýva, aby si ju prijal. Slovo musí vojsť hlboko do tvojho srdca, aby vykonalo svoju prácu. Musí preniknúť do centra tvojej osobnosti. V hĺbke svojej duše musíš byť jedno s Božím slovom.

Boh často používa trápenie, pochybnosti a boje, aby sa Slovo pre teba stalo osobným.

Slovo sa stáva záchranným kolesom, s ktorým sa musíš zoznámiť, aby si sa ho mohol pevne držať. Keď si v núdzi, zažiješ silu Slova. Ak môžeš plávať, tak sa nezaujímaš o záchranné vesty. Ale keď strácaš silu, hľadáš niečo dostatočne silné, aby ťa to udržalo nad vodou.

Božie slovo má takúto silu. Áno, má moc zachrániť tvoju dušu. A zachránená duša je to, o čo tu ide.

Je možné, že si omnoho bližšie k cieľu, než si myslíš. No ešte si ho nedosiahol.

Preto máš v pokore prijať Slovo. Musíš ho prijímať s pokojnou mysľou. Nejde o silu, s akou Slovo prijímaš. Ide o silu Slova. Keď ťa Pán vedie, aby si pred Ním utíchol, pomáha ti uvedomiť si, že nie ty nesieš Slovo, ale Slovo nesie teba. Uchop prastaré Božie slovo. Je stále živé.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.