Začína to doma - 21. december - evs.sk

Zamyslenia

Začína to doma – 21. december
21. decembra 2021
Play

„Odpovedali mi: Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.“ Neh 1:3

Bol deň ako každý iný, keď Nehemiáš počul o neutešenej situácii svojich židovských spoluobčanov. Hradby Jeruzalema ležali v ruinách a židovský ľud bol v zajatí, lebo ďalej uctieval falošných bôžikov.

Boh v skutočnosti povedal: „Páčia sa vám falošní bohovia? Pošlem vás do centra modiel: do Babylonu.“ Boli tam v zajatí sedemdesiat rokov.

Napokon kráľa Nebúkadnecara nahradil jeho vnuk Bélšaccar, ktorého zvrhli. Prišli Sýrčania a Médo-peržania. Sýrčania dovolili prvej vlne zajatcov návrat do Jeruzalema, kde kňaz Ezdráš znovu vybudoval chrám.

Ale hradby Jeruzalema boli stále v troskách. Prešlo veľa času a Nehemiáša správa zastihla na kráľovskom dvore. Artaxerxes – kráľ, ktorý vládol, dovolil Nehemiášovi ísť do Jeruzalema a niečo s tým spraviť.

Mestské hradby boli dôležité. Je jasné, že slúžili ako ochrana, ale boli viac než to. Boli symbolom. Pri bránach sa stretávali vodcovia mesta a rozhodovali. Alebo sa tam schádzali starší. Hradby boli dôležité.

Aj v našich životoch sú hradby dôležité. Hradby vernosti chránia naše manželstvá. Múry manželstva chránia rodiny. A múry rodín ochraňujú národ. Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ neprežije bez rodiny. Myslím, že ak vezmeme ktorúkoľvek chorobu spoločnosti, môžeme ju vystopovať priamo až k rozpadnutej rodine. Krajina potrebuje rodinu.

Ako izraelský ľud znovu postavil hradby? Tehlu po tehle. Ako znovu vybudujeme náš národ? Domov po domove. Rodinu po rodine. Začína to v tvojej domácnosti, začína to u mňa doma.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.