Čistota v krvi - 31. júl - evs.sk

Zamyslenia

Čistota v krvi – 31. júl
31. júla 2022
Play

“Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.” Evanjelium podľa Jána 15:3

Každý kresťan, ktorý prináša ovocie, potrebuje byť očisťovaný Bohom.

Je to očisťovanie Svätým Duchom, očisťovanie v našom vnútri. Sami osebe nie sme dokonalí, až kým nepríde deň, keď budeme stáť spasení doma v dokonalom Božom kráľovstve a budeme podobní Pánovi Ježišovi.

Ale aj keď ešte nie sme čistí sami osebe, vlastníme čistotu, ktorá je dokonalá pred Bohom.

Je to čistota v krvi. Spočíva v tom, že Pán Ježiš svojou krvou odňal všetky naše hriechy a naplnil za nás celý zákon. Toto očistenie sa stalo mimo nás, bez nášho pričinenia. Kvôli Nemu sme už teraz čistí pred Bohom.

O tejto čistote hovorí Pán Ježiš: “Vy ste už čistí”. Nehovorí, že budeme čistí, ale že už sme. Sme kvôli tomu Slovu, ktoré nám hovoril Pán Ježiš.

Pán Ježiš ho povedal večer práve po tom, ako pokarhal učeníkov za ich hriech. On videl veľmi dobre, akí učeníci boli. Ale aj tak im hovorí, že sú už čistí. Prijali Jeho a Boh ich považuje kvôli Ježišovmu zástupnému dielu za čistých.

Tak je to aj s nami. Kým veríme v Pána Ježiša ako vo svojho Spasiteľa, vlastníme všetko, čo On vykonal. Vlastníme to preto, lebo Pán Ježiš nám rozprával o sebe a o svojom zástupnom diele a my sme túto Jeho reč prijali.

Všimni si to pozorne!

Nestojíš čistý pred Bohom preto, lebo chápeš tak veľa zo slova o Pánovi Ježišovi. Ak rozumieš veľa, o to väčšia je tvoja radosť v Pánovi. Ale ak aj rozumieš málo z toho, čo v Ježišovi vlastníš, stojíš pred Bohom čistý preto, lebo Pán Ježiš tebe hovoril svoje Slovo, tak, ako je v Biblii a ty si toto Slovo prijal.

Naša čistota pred Bohom sa netýka očisťovania Duchom Svätým v našom srdci, ale očisťovania krvou Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od všetkých našich hriechov.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.