Zákon je zjavením Božej svätosti - 14. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Zákon je zjavením Božej svätosti – 14. apríl
14. apríla 2021
Play

„Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:19

Všetci, ktorí nie sú v Kristovi, sú pod zákonom. Sú pod Božím súdom – pod prekliatím zákona – a hynú, ak nebudú zachránení spod panstva zákona. Zákon im prikazuje, čo majú robiť. Ale tým nie je povedané, že zákon nemá posolstvo aj pre tých, ktorí sú v Kristovi.
Čo hovorí zákon tým, ktorí sú pod zákonom a prečo k nim hovorí? Na to nemôžeme odpovedať skôr, než si odpovieme na otázku, čo je to zákon.

Mnohí si myslia, že zákon je zrejme všetko Božie Slovo, ktoré hovorí o tom, čím máme a čím nemáme byť, čo máme a čo nemáme robiť, všetko, čo sa týka povinnosti, požiadaviek a podmienok, ktoré máme naplniť.
Je určite pravda, že to všetko patrí pod zákon. Ale aj keď to človek vidí, aj tak to ešte neznamená, že pochopil, čo to zákon v skutočnosti je! Mnohí ľudia sa zamestnávajú tým, čo človek má a čo nemá robiť bez toho, aby si uvedomili pravdu sami o sebe, a bez toho, aby zákon na nich mohol vykonať to, k čomu ho Boh určil.
Základná odpoveď Božieho Slova na otázku, čo je Boží zákon, znie: Zákon je zjavením Božej svätosti.
To, z čoho každá Božia zvesť vyviera, je: Ja som Pán, tvoj Boh, svätý Boh!
Zákon nás stavia tvárou tvár k Bohu, ktorý neznesie hriech. Boh neznesie hriech a lož v žiadnej forme. To, že Boh je svätý, znamená, že človek, ktorý dlhuje niečo zákonu, nemôže dúfať v odpustenie u Boha.
Tvárou tvár k Bohu nemáme žiadnu výhovorku pred Ním, a keď nám Boží Duch zjavuje zákon, uvedomujeme si, že sme zatratení.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.