Ježiš ťa vykúpil spod zlorečenstva - 15. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš ťa vykúpil spod zlorečenstva – 15. apríl
15. apríla 2021
Play

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. List Galatským 3:13

Najväčším zlorečenstvom tvojho života je zlorečenstvo zákona. Nič sa nedá porovnať s tým, keď‘ si pod Božím hnevom. Predstav si život, ktorý v žiadnej oblasti nie je podľa Jeho vôle. Všetko je zjavené a odkryté očiam Toho, komu sa musíme zodpovedať. Hľadí do hĺbky môjho srdca, kde sa ja nikdy nemôžem pozrieť. Pozná najskrytejšie zákutia srdca. Keď‘ sa vidíš v Božom svetle, musíš s Ním súhlasiť. Pre teba neexistuje žiadna iná cesta, len zahynutie. Nemôžeš vyčítať Bohu, ak ťa odmieta. Pred posledným súdom musíš pred Ním padnúť na kolená a vyznať, že je Boh. Má úplnú pravdu, zatiaľ čo tma a klam sú v tebe. Avšak to nie je všetko, čo sa o tom dá povedať. Zostáva ešte prekvapivé a nádherné slovo. Je to evanjelium. Existuje Jeden, ktorý ťa vykúpil spod zlorečenstva zákona. Je to Ježiš. Za akú cenu to urobil? Ako prvé musel sám seba uviesť do pozície, v ktorej Mu Boh mohol zlorečiť. Nemohol to urobiť, kým bol spravodlivý. Nevinného a spravodlivého človeka Boh neodsudzuje. Ježiš sa musel stať hriechom za nás. Musel sa stať tým, kto porušil všetky Božie prikázania. Musel spoznať nečisté a hriešne srdce. Všetky Jeho myšlienky sa museli infikovať. Áno, vzťah s Otcom sa musel narušiť. Musel prejsť celú cestu až k miestu, kde zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Odpoveďou na tento zúfalý výkrik je, že Ježiš sa stal Božím zlorečenstvom namiesto teba. Boh položil celé bremeno tvojho hriechu na obetného Baránka. Pozrel na Ježiša a uvidel hriech celého sveta zhromaždený na jednom mieste. Chápeš teraz, že sa Ježiš pod týmto bremenom zrútil? Chápeš, že ty sa nezrútiš, lebo On to urobil za teba? Ty, kto veríš v Ježiša, spoľahni sa na Spasiteľa, ktorý sa postavil na tvoje miesto. Urobil to, aby si ty smel byť na Jeho mieste. Tak vrúcne ťa miluje.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.