Zdroj šťastia - 13. september - evs.sk

Zamyslenia

Zdroj šťastia – 13. september
13. septembra 2021
Play

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zjav 3:20

C. S. Lewis napísal: „Ak je vo mne túžba, ktorú žiadna skúsenosť v tomto svete nedokáže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet.“

Si spokojný? Si šťastný? Alebo si myslíš: „Keby som mal toto, bol by som šťastný?“ Šťastie nenájdeš vo veciach, ktoré ponúka tento svet. Nenájdeš ho v majetku. Nenájdeš ho v dosiahnutých úspechoch. Nenachádza sa v sláve. Nie je v žiadnej vonkajšej veci. Šťastie nenájdeš, keď hľadáš šťastie, ale keď hľadáš Boha. Šťastie sa dá nájsť vo vzťahu s Bohom.

Šťastie nie je o tom, čo mám. Je o tom, kto má mňa. To vzťah, ktorý mám s Bohom, mi prináša dokonalú spokojnosť. Dávid napísal v Žalme 23: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku“ (verš 1). Ak je Hospodin tvoj pastier, môžeš dosiahnuť úplnú spokojnosť.

Povedz, čo si myslíš, že potrebuješ, a ja ti poviem, čo naozaj potrebuješ. To, čo hľadáš, je život vo vzťahu s Bohom. Ježiš povedal: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zjav 3:20)

Požiadal si už Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života a bol tvojím Spasiteľom a Pánom? Ježiš je pripravený odpustiť ti, ale ty ho musíš požiadať, aby vstúpil do tvojho života. V ten deň, keď to urobíš, dostaneš odpovede na svoje otázky. V deň, keď to urobíš, nájdeš spokojnosť, ktorú v živote hľadáš. Deň, keď to urobíš, je dňom, keď sa doslova zmení tvoja večná adresa z „Peklo“ na „Nebo“.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.