Zdroj veľkosti - 11. august - evs.sk

Zamyslenia

Zdroj veľkosti – 11. august
11. augusta 2023
Play

„… čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je.“1. Korintským 1:28

Keď premýšľame o apoštoloch, máme sklon klásť ich na piedestál. Vyzerajú ako nadľudské bytosti, ale v skutočnosti to boli obyčajní ľudia ako ty a ja. Robili chyby a Biblia otvorene hovorí o chybách, ktoré urobili. Ale napriek chybám sa stali svätými.

Počul som o učiteľke, ktorá sa spýtala svojej triedy: „Viete mi povedať, kto je to svätec?“ Jedno dievča v triede pomyslelo na farebné vitráže so znázornením apoštolov a spomenulo si, aké nádherné bolo svetlo, ktoré sklom prechádzalo. Tak sa prihlásilo a povedalo: „Svätci sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo.“

To, čo povedalo to dievča, je pravda. Ak si kresťan, potom si svätý, nie preto, že si urobil zázrak alebo si bol kanonizovaný. Svätý je jednoducho nasledovník Ježiša Krista.

Toto musíme pochopiť. Apoštoli neboli dokonalí ľudia. Robili chyby. Hádali sa a mali problémy. Napriek tomu mali vplyv na svet.

Apoštoli boli obyčajní ľudia, ale Boh cez nich robil neobyčajné veci. Ich veľkosť nespočívala v tom, kým boli, ale v tom, že boli Božím vlastníctvom.

Pavol napísal: „… ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil.“ (1K 1:27)

Preklad The message to vyjadruje takto: „Nie je to jasné, že Boh si naschvál vyberá mužov a ženy, ktorých kultúra prehliada, vykorisťuje a potupuje, vyberá si týchto „ničov“, aby odhalil prázdnu pretvárku tých, čo sú „niekto“.“ (preklad z angl. orig.)

Aké pravdivé. Zdá sa, že Boh zíde z cesty, aby si vybral tých, ktorých by sme nečakali, aby išli na nečakané miesta a konali nečakané veci.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.